• FORGÁCSKIHORDÓK
 • ÚRHASZNOSÍTÁS
 • RÚDADAGOLÓK

IPAR NAPJAI 2018 - "INDUSTRY DAYS 2018" - HUNGEXPO BUDAPEST VÁSÁRCSARNOK

2018. MÁJUS 15-18.

"A"  csarnok 104A stand

Találkozzunk ott személyesen is!

AUTOMOTIVE HUNGARY - AUTÓTECHNIKA 2017

Idén is sikerrel zárt az AUTOMOTIVE HUNGARY és AUTÓTECHNIKA, a régió egyedülálló nemzetközi járműipari beszállítói és járműfenntartó-ipari szakkiállítás-együttese. A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontba tízezren látogattak ki október 18–21. között. A résztvevők különösen hasznosnak találták a kiállítás idején rendezett szakmai fórumokat, kerekasztal-beszélgetéseket, amelyeken az ágazat számos fontos képviselője jelen volt.

Az ötödik alkalommal megrendezett AUTOMOTIVE HUNGARY-n és a hagyományosan vele egy időben tartott, immár 26. AUTÓTECHNIKA-AUTODIGA kiállításon ezúttal is a járműgyártás teljes spektruma képviseltette magát. 12 ország 225 kiállítójaa járműgyártás teljes spektrumát lefedte, a tervezéstől a kivitelezésig. Az eseményen évről évre egyre hangsúlyosabban jelennek meg a jövő technológiái, köztük az autonóm autók és az e-mobilitás.

2017-ben május 9-12. között rendezik meg újra MACH-TECH és IPAR NAPJAI kiállítást!

Keresse standukat a Hungexpo A pavilonjában! Kiállítás előtt ingyenes látogatói regisztrációt küldünk Önnek.mach

 

GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése

Alapvető cél

A pályázat célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. A kapacitásbővítése során a korábbi állapotnál nagyobb energiahatékonyságú rendszerek alkalmazása támogatott.

Pályázók köre

Az alábbi szervezetek pályázhatnak:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek

o rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel, és

o átlagos statisztikai állományi létszáma az elmúlt évben min. 1 fő volt

o Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,      szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

A pályázati kiírásra a feldolgozóiparba tartozó vállalkozások pályázhatnak.

Területi korlátozás Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek nem támogathatóak.

Rendelkezésre álló forrás

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 18 Mrd forint.

A támogatott pályázatok várható száma: 150-250 db

A támogatás mértéke

A Támogatás összege: min. 25 millió Ft – max. 250 millió Ft

A támogatás mértéke: max. 35-50%

Megújuló energia termeléséhez nyújtott támogatás esetén: 45-50%

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása. Min. 50%

önállóan nem támogatható (kiegészítő) tevékenységek:

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 25%)

d) Információs technológia-fejlesztés (max. 15%)

e) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (max. 10%)

Elszámolható költségek

I. Eszközbeszerzés (min. 50%):

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

• technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű eszközök, amely tartalmazza a vételárat, a szállítás és üzembe helyezés, betanítás költségét is.

• az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége

b) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése

• Hardver-, hálózati-, és telekommunikációs eszközök

c) A megújuló energiaforrást hasznosító új eszközök beszerzésének költsége:

• új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek költsége.

II. Építéshez kapcsolódó költségek (max. 25%):

a) infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. nettó 200.000 Ft/m2):

• alapinfrastruktúra fejlesztésének költségei

• az új eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó infrastrukturális beruházások költsége

• a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések, felszerelések,

• a termelési infrastruktúra energiaellátását biztosító, megújuló energiatermelő berendezések (pl.: napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése

III. Immateriális javak költségei:

a) Az új termelő berendezés működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó hardverek (min. 30 000 Ft) és szoftverek (max. 15%) beszerzése

b) Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége (max. 10%)

Gazdálkodásra vonatkozó feltételek

Nem pályázhat az a vállalkozás:

a) amely és amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása, magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása sem rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel

b) amelynek a saját tőkéje a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív

c) akinek, vagy amelynek a legutolsó jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent

d) amely projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a legutolsó jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt

Kötelezettségvállalás

A pályázónak az alábbi kötelezettséget vállalnia kell:

Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növekménye

a) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, Vagy

b) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, Vagy

c) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő év átlagában eléri az 5%-ot

Projektidőszak Max. 18 hónap

Kezelő szervezet

Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

1539 Budapest, Postafiók 684.

Beadási határidő 2017. január 16. – 2019. január 16.

Első szakaszhatár: 2017. január 31.,

 

GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Alapvető cél

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A kapacitásbővítés során a korábbi állapotnál nagyobb energiahatékonyságú rendszerek alkalmazása támogatott.

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

• kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, amelyek

a) rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, vagy

magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik egy lezárt, teljes üzleti évvel.

b) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása teljesíti ezt a feltételt.

c) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Területi korlátozás Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek nem támogathatóak.

Rendelkezésre álló forrás

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 21 Mrd forint.

A támogatott pályázatok várható száma: 1000-2000 db

A támogatás mértéke

A támogatás összege: 5 – 25 millió Ft.

A támogatás mértéke: max. 35-50%

Megújuló energia termeléséhez nyújtott támogatás esetén: max. 45%.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával

b) Információs technológia-fejlesztés

c) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó

webtárhely, honlapkészítés

A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településeken kizárólag

feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek!

Elszámolható költségek

Önállóan támogatható tevékenység esetén:

a) Új eszköz beszerzése:

- technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként min. nettó 100.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, a szállítás és üzembe helyezés, betanítás költségét is.

- eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

b) A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége:

- az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek költsége.

c) Információs technológiafejlesztés:

- kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése (hardverek, hálózati és telekommunikációs eszközök

- Szoftverbeszerzés (max. 15%)

Immateriális javak beszerzésének költsége:

- Az új és a meglévő berendezéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költsége

- Domain név, a hozzá tartozó webtárhely (max. 30 000 Ft) és honlapkészítés (max. 200.000 Ft)

Gazdálkodásra vonatkozó feltételek

Nem pályázhat az a vállalkozás:

• Amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója

alapján negatív.

• Amelynek a saját tőkéje a jogszabályban rögzített jegyzett tőke minimuma alá csökkent, a legutolsó lezárt teljes üzleti év éves beszámolója alapján.

• Amely, nem teljesít legalább egy szempontot a tartalmi értékelési kritériumokból, amennyiben a projekt nem a megfelelő TEÁOR szám szerinti tevékenység fejlesztését célozza vagy a szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen valósul meg.

• Amely projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének összegét.

Kötelezettségvállalás

A pályázónak az alábbiak közül valamely kötelezettséget vállalnia kell:

• Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel: a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel növekménye:

a) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, VAGY

b) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, VAGY

c) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot.

• Honlapkészítés: A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját.

Projektidőszak 12 hónap

Kezelő szervezet

Nemzetgazdasági Minisztérium

Gazdaságfejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes

Államtitkárság

1539 Budapest, Postafiók 684.

Beadási határidő 2017. január 16. – 2019. január 16-ig

Forrás: pályázati felhívás (www.palyazat.gov .hu); 2016.12.02.

 

 

Felhívás: 2015. június 9.
GINOP-1.2.2-15
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
Alapvető cél
A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.
Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
Mikro-, kis-, és középvállalkozások
• kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, amelyek
a) rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik egy lezárt, teljes üzleti évvel.
b) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása teljesíti ezt a feltételt.
Feldolgozóipari tevékenység (Ágazati fókusz) fejlesztése esetén és 1 lezárt üzleti év hiányában, nem szükséges min. 1 fő statisztikai létszám.
Területi korlátozás
Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek nem támogathatóak.
Gazdálkodásra vonatkozó feltételek
Nem pályázhat az a vállalkozás:
• amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
• amely, nem teljesít legalább egy szempontot a tartalmi értékelési kritériumokból, amennyiben a projekt nem a megfelelő TEÁOR szám szerinti tevékenység fejlesztését célozza vagy a szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen valósul meg,
• amely jelen feldolgozóipari projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének összegét;
• amely jelen nem feldolgozóipari projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének 50%-át,
• amely projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.
• amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 18.11-20, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul.
Kötelezettségvállalás
A pályázónak az alábbiak közül valamely kötelezettséget vállalnia kell:
• Létszámtartás: a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja a bázis létszámot és a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét. Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
• Személyi jellegű ráfordítások: A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása:
a) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest. VAGY
b) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest, VAGY
c) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át.
• Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel: a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel növekménye:
a) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, VAGY
b) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, VAGY
c) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot.
• Honlapkészítés: A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját.
Rendelkezésre álló forrás
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 10+10 Mrd forint.
A támogatott pályázatok várható száma: 1000-2000 db
A támogatás mértéke
A támogatás összege: 5 – 50 millió Ft.
A támogatás mértéke: max. 50%
Egy lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás esetén a támogatás összege: max. 10 millió Ft. A projekt összköltsége nem haladhatja meg a 150 millió Ft-ot.
A Szabad Vállalkozási Zónák területén, feldolgozóipari tevékenység esetén, amennyiben a projekt összköltsége nem haladja meg az 55 millió Ft-ot, abban az esetben a támogatás mértéke: max. 70%.
Támogatható tevékenységek köre
Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Új eszköz beszerzése
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
b) Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
c) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek
d) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés
e) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
A beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén támogathatóak az alábbi tevékenységek is:
a) A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése
b) A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás
c) Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés (össz. Max 1M Ft/munkavállaló)
Elszámolható költségek
Önállóan támogatható tevékenység esetén:
Új eszköz beszerzése (min. 50%):
- technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, a kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint a betanítás költségét is.
- eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
Kiegészítő tevékenységek esetén:
Az anyagmozgatáshoz: (max. 25%) és/vagy raktározáshoz (max. 10%) és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
- technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök,
- eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége,
Információs technológiafejlesztés (max. 10%):
- kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése:
- hardverek, hálózati éd telekommunikációs eszközök
A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzésének költsége:
- új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök
Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés költsége:
- Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, az akadálymentes munkavégzéshez szükséges, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése.
Építéshez kapcsolódó költségek (max. 25%):
- Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
- az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés
- A létesítmények akadálymentesítése
Immateriális javak beszerzésének költsége (10%, max. 3 millió Ft):
- Az új és a meglévő berendezéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költsége
- Domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés
Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára (max. 10%)
Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés költsége.
Kezelő szervezet
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Beadási határidő
2015. július 8. – 2017. július 10.
Forrás: pályázati felhívás (www.palyazat.gov .hu); 2015.06.09.

 

Felhívás: 2015. június 9.

GINOP-1.2.1-15
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése

Alapvető cél
A pályázat célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: Mikro-, kis-, és középvállalkozások,
Méret: mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám az elmúlt évben minimum 1 fő volt.
A pályázati kiírásra a feldolgozóiparba tartozó vállalkozások pályázhatnak, amelyek megfelelnek a pályázat ,,Ágazati fókusz” c. mellékletének előírásainak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be, vagy részvételük intenzitása növekszik.
Területi korlátozás
Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek nem támogathatóak.

Gazdálkodásra vonatkozó feltételek
Nem pályázhat az a vállalkozás: amely és amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása és magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása sem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, amelynek a saját tőkéje a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, akinek, vagy amelynek a legutolsó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, amely projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a legutolsó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt, amely projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét,

Kötelezettségvállalás
A pályázónak az alábbi kötelezettséget vállalnia kell:
• Létszámtartás: A projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja a bázislétszámot, illetve a bázislétszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.
• Személyi jellegű ráfordítások: A projekt fizikai befejezését közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása
a) a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez
képest
Vagy
b) A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest.
Vagy
c) A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő üzleti két évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át.
• Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növekménye
a) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget
Vagy
b) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot
Vagy
c) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő év átlagában eléri az 5%-ot

Rendelkezésre álló forrás
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 65 Mrd forint.
A támogatott pályázatok várható száma: 250-500 db

A támogatás mértéke
A Támogatás összege: min. 50 millió Ft – max. 500 millió Ft
A támogatás mértéke: max. 50%
Támogatható tevékenységek köre
Önállóan támogatható tevékenységek: Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése.
Önállóan nem támogatható (kiegészítő) tevékenységek: Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése Termeléshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek.  A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
Megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása esetén: A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtése. Termelő létesítmények akadálymentesítése, megváltozott személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan-beruházások, átalakítások akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés.

Elszámolható költségek
Önállóan támogatható tevékenység esetén:
Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (minimum a projekt elsz. költségeinek 50%-a): a technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000Ft értékű eszközök.

Kiegészítő tevékenységek esetén:
Eszközbeszerzések költségei: Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (max. 25%, raktározás max. 10%) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése. A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése. Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés.

Építéshez kapcsolódó költségek (maximum nettó 190 000 Ft/m2) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás.
o az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége;
o az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj;
o A termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek
munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás;
Immateriális javak költségei Az új termelő berendezés működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése. Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége.  Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés.

Kezelő szervezet
Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Beadási határidő
2015. július 8-tól 2017. július 10-ig.
Forrás: pályázati felhívás (www.palyazat.gov .hu); 2015.06.09.

 

 

 

Tisztelt Partnerünk!

Az alábbiakban olvashatja a  2014. október 10-én kiírt pályázat, - ami a mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére irányul - feltételeinek fontos elemeit:

Kik pályázhatnak?

Mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek:

 • 2013. évi átlagos statisztikai létszáma minimum 1 fő
 • a vállalkozás vagy 100%-os anyavállalata minimum 3 teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik
 • az előző 3 lezárt üzleti év beszámolóiban az árbevétel minimum 50%-a az Ágazati fókusz tevékenységekből származik

Mire pályázhatnak?

A tevékenység fejlesztésének az Ágazati fókuszban felsorol tevékenységek valamelyikéhez kell kapcsolódnia!

Önállóan is pályázható:

 • Gyártáshoz kapcsolódó új termelőeszköz beszerzése (minimum! a projekt összköltségének 50%-a)

Csak kapcsolódóan, kizárólag termeléshez, gyártó berendezésekhez kapcsolódóan pályázható:

 • Anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (maximum! a projekt összköltségének 25%-a)
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Információs technológia-fejlesztés (hardverek, szoftverek)
 • Gyártási licenc, gyártási know-how

Támogatási hányad?

Régió Mikro-, kisvállalkozás Középvállalkozás
Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl
50% 50%
Közép-Dunántúl 50% 45%
Nyugat-Dunántúl 45% 35%

 

Régió neveÉszak-Magyarország MegyékBorsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád Megyei jogú városokEger, Miskolc, Salgótarján
Észak-Alföld Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg Debrecen, Szolnok, Nyíregyháza
Dél-Alföld Bács-Kiskun, Békés, Csongrád Kecskemét, Békéscsaba, Szeged, Hódmezővásárhely
Közép-Magyarország   Pest, Budapest főváros Érd
Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Dunaújváros
Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala Győr, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa
Dél-Dunántúl Baranya, Somogy, Tolna Pécs, Kaposvár, Szekszárd

Támogatás összege és formája?

 • 10-100 millió Forint
 • vissza nem térítendő

Hol?

Az ország egész területén, kivéve Pest megye és Budapest. 

Benyújtási határidő:

2014. november 10-től 2014. december 31-ig, vagy forráskimerülésig.

Elbírálás?

Egyszerűsített eljárásrend.

Előleg:

Minimum 20 000 000 forint támogatási összeg megítélése esetén igényelhető

(A támogatási előleg mértéke és összege nem haladhatja meg a támogatás belföldi természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint civil szervezet, egyházi jogi személy kedvezményezett esetén 50%-át, de legfeljebb háromszázmillió forintot.).

Önerő biztosítása:

A pályázónak

 • legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel
 • a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással  kell rendelkeznie.

(Saját forrás: a pályázó által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás.).

Biztosíték nyújtása:

20 000 000 forint támogatási összeg megítélése esetén szükséges.

Kötelező vállalások:

A pályázónak az alábbiak mindegyikét vállalnia kell:

 • A projekt befejezését követő 2 üzleti évben megtartja a 2013-as átlagos statisztikai létszámot (az érték max. 0,5-el csökkenhet).
 • A projekt befejezését követő 2 üzleti évben növeli a nettó árbevételt (EV: adóalapba besz. bevétel) évente átlagosan minimum 5%-al.
 • A támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig fenntartja és üzemelteti.

Nem pályázhat:

az a vállalkozás, amely ellen NAV/APEH által indított eljárás van folyamatban

nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének

nehéz helyzetben lévő vállalkozások

nem átlátható szervezet

.
A pályázati feltételek forrása: palyazat.gov.hu

http://palyazat.gov.hu/doc/4387

A részletes kiírást a fenti linken tekintheti meg.